Cách khởi động lại iPhone 8/8 Plus đã thay đổi, các bạn nên biết điều này!

Bạn đã biết cách khởi động lại iPhone 8 chưa 😉

Cách khởi động lại iPhone 8/8 Plus đã thay đổi, các bạn nên biết điều này!

Các tổ hợp phím để khởi động lại iPhone 7 như trước sẽ không làm việc trên iPhone 8 và iPhone 8 Plus. Bạn nên nắm được cách thức mới để thực hiện khi cần thiết.

Nguồn: FPT Shop

Shopee Ưu Đãi Khuyến Mãi