Trách nhiệm – Chính sách

1. Trách nhiệm

– Tất cả các thông tin khuyến mãi trên website này được chia sẻ miễn phí cho người đọc tham khảo, chúng tôi xin nhắc lại và nói rõ lại là chỉ để tham khảo

– Những thông tin về khuyến mãi trên trang website Sale Off Mỗi Ngày này được lấy trực tiếp từ những website cung cấp khuyến mãi mà chúng tôi đã nêu ở phần giới thiệu . Chúng tôi không thêm vào những nội dung và hình ảnh xấu, nhậy cảm và trái pháp luật Việt Nam mà chỉ dẫn đường link thông khuyến mãi từ website Sale Off Mỗi Ngày đến website nhà cung cấp tin khuyến mãi.

– Ban quản trị website không chịu trách nhiệm về những sai sót trong thanh toán, hàng hóa lỗi, những lỗi phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp khác với nhà cung cấp thông tin khuyến mãi và người đọc tin.

– Ban quản trị webite có quyền xóa đi những nội dung và hình ảnh không phù hợp với người đọc hoặc pháp luật của Việt Nam

– Ban quản trị website có quyền trặn, xóa bất kì truy cập, bình luận vào trang web saleoffmoingay.com của bất kì người đọc tin nào có hành động gây hại đến trang website mà không cần báo trước.

2. Chính sách

– Người đọc tin khi truy cấp vào website Sale Off Mỗi Ngày sẽ không bị yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân mà vẫn có thể tự do xem tin bài, chia sẻ bài viết cho người khác.

– Những thông tin cá nhân mà khách hàng tự cung cấp cho chúng tôi khi truy cập vào website này sẽ được bảo mật hoàn toàn, trừ trường hợp có yêu cầu của pháp luật.

– Ban quản trị website này có quyền liên hệ với người đọc tin (người đã tự cung cấp thông tin cá nhân cho ban quản trị website ) và sử dụng thông tin của người đọc tin để thông báo, quảng bá với mục đích nhằm phát triển website này tốt và hữu ích hơn cho người đọc tin.

Các điều khoản Trách nhiệm và Chính sách này có thể được thay đổi mà không cần báo trước đối với người đọc tin website này. Bạn nên thường xuyên kiểm tra khi truy cập vào website Sale Off Mỗi Ngày của chúng tôi.

Trân trọng

Ban quản trị website Sale Off Mỗi Ngày